PioenenveldHierbij informatie met als onderwerp: Pioenen. Speciale aandacht krijgt de informatie* die nu relevant is voor de pioenenteelt. Wij vertrouwen erop dat deze informatie u helpt bij een succesvolle teelt.

Warmwaterbehandeling

Veel Pioenen krijgen een warmwaterbehandeling voordat ze weer worden geplant. Het grote voordeel van de behandeling is, dat er vrij van aaltjes kan worden gestart. Zonder deze behandeling is dat niet echt mogelijk. Visueel is namelijk alleen het wortelknobbelaaltje zichtbaar.

Het wortellesieaaltje is alleen bij zware aantasting zichtbaar. Het bladaaltje is echter nooit zichtbaar. De warmwaterbehandeling is het veiligst wanneer die toegepast wordt op planten die goed in rust zijn. Het beste in het najaar, vlak voor het planten i.v.m. uitdrogen van de plant.

De warmwaterbehandeling zelf is niet zonder gevaar. Naast de juiste temperatuur (niet te hoog!) en de juiste tijdsduur (niet te lang!) is het laten afkoelen van de planten van groot belang. Veel schade wordt veroorzaakt doordat de planten niet voldoende worden afgekoeld na de behandeling.

Gele vruchtboom Cicade

In steeds meer Pioengewassen in de kas komt de Gele Vruchtboom Cicade voor. Omdat de Cicaden pas na de bloei tevoorschijn komen, zijn ze in kleine aantallen niet schadelijk. De meeste Cicaden zijn te zien in augustus en in september legt de Cicade zijn eitjes. Voer dus in Augustus een bestrijding uit met Admire, let er wel op dat u waarschijnlijk nooit in 1x van de plaag af bent.

Voorbereiding van nieuwe teelt

 • Grondmonster nemen.
 • Aaltjesmonster laten nemen.
 • Zeer goede afwatering.
 • Vrij van wortelonkruiden.
 • Goede grondstructuur.
 • Let op de voorvrucht i.v.m. aaltjesaantasting.
 • Tijdig doodspuiten.
 • Ga voor oriëntatie naar de bloemenveiling en bezoek de percelen waar de Pioenen voor de wortelstok geteeld worden (aankoop voor langere tijd).

Grondsoort: zand/klei

 • Op zandgronden bed 1.50 m breed, twee regels/minimale tussenruimte 35 cm.
 • Bij 3 regels planten in verstek. Volgens minimale tussenruimte 40 - 45 cm.
 • Op zandgronden krijg je groter wortelgestel i.v.m. makkelijker weg groeien.
 • Op kleigronden bed 1.50 m breed, twee regels planten op ruggen met een minimale tussenruimte van 40 - 45 cm (kleigrond geeft een korter maar steviger wortelgestel).

Tijdstip van planten

 • Maak plantschema.
 • Buiten: September – maart (najaar beste tijdstip).
 • Kop/Ogen rechtop zetten.
 • Grondbewerking zeer belangrijk i.v.m structuur/waterhuishouding.
 • Land draineren.
 • In vochtige grond planten.
 • Houdt rekening met spuitbedden / bloemen uitlopen.
 • Houdt eventueel rekening met plaatsen van tunnels in de toekomst (oogstspreiding / meer opbrengst).

Plantdiepte

Plantdiepte +/- 5 cm grond boven op de wortels (bij te diep planten minder bloemen).

Pioenen veld  Pioenen veld
 
* Green Works International kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor enig teeltadvies. Kweker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van het label en de toepassing van bemesting en bestrijdingsmiddelen