Pioenenvelden van Green Works. Lees hier hoe je de grond optimaal kan voorbereiden voor de nieuwe Pioenen!

Pioenen nieuwsbrief, september 2015

Geef in deze periode voldoende water in kassen en tunnels om de meststoffen op te laten nemen. Droogte in deze periode schaadt de bloemproductie voor het volgende jaar.
Een actief bodemleven is dus van belang; vochtige grond en een juist organische stofgehalte zijn zeer belangrijk om de opname van bovengenoemde meststoffen te bevorderen.

Gele vruchtboom cicade

In steeds meer pioengewassen in de kas komt de Gele Vruchtboom Cicade voor. Omdat de cicaden pas na de bloei tevoorschijn komen, zijn ze in kleine aantallen niet schadelijk.
De meeste Cicaden zijn te zien in Augustus. in September legt de Cicade zijn eitjes. Voer dus in Augustus een bestrijding uit met Admire, let er wel op dat u waarschijnlijk nooit in 1 x van de plaag af ben.

Slakken, de sluipmoordenaar in uw Pioenrozen

In de winter en het vroege voorjaar kunnen naaktslakjes onder glas maar ook in uw buitenpioenen veel schade veroorzaken. Wees daarom alert op beginnende slakkenvraat en voorkom uitval aan uw komende pioenenoogst.
Slakken zijn weekdieren en kunnen grofweg worden ingedeeld in naaktslakken en huisjesslakken. Onder glas komen vooral de naaktslakken voor. Ze kunnen veel schade aanrichten in allerlei gewassen. Ze zijn weinig tot niet kieskeurig bij de keuze van hun voedsel. Slakken vreten bij voorkeur aan jonge scheuten, bladeren maar ook aan de neuzen van uw pioenen.
Omdat de slakken `s nachts actief zijn en zich overdag terugtrekken, worden ze niet vaak op de beschadigde plantendelen teruggevonden.
Beschadigde plantendelen zijn mogelijke invalspoorten voor allerlei schimmelinfectie.

Afmaaien gewas
Bij pioen is het gebruikelijk om de gewassen ten minste tot half September te sparen. Het sparen van groene delen = het sparen van groei. Zelfs een afstervend gewas zorgt voor groei van de knol. Het is zelfs zo dat de sterkste groei van ondergrondse delen van een pioen plaats vindt tijdens het afsterven.

Bladaaltjes en Platkoppen

Voor het beperken van Bladaaltjes en platknopen in pioenen in het komende oogstseizoen kunt u overwegen om u gewas in begin September af temaaien.
 
Bladaaltjes overwinteren o.a. in dood blad op de grond en in de jonge groeipunten van de pioen. Maai in het najaar het gewas relatief vroeg af en verwijder de gewasresten. Doe dit alleen bij droog weer.

Onkruid

Als het niet mogelijk is om het perceel onkruidvrij te houden is het verstandig om het gewas te maaien, zeker als het al voor een groot deel is afgestorven. Het heeft namelijk geen zin om een gewas te laten staan als het al overwoekerd is door onkruid.
Bladaaltjes kunnen door mee te liften op onkruid(zaden) het perceel besmetten.
Het is dus zaak om het onkruid voor de winter helemaal dood te hebben. De pioen is extreem gevoelig voor Roundup. Vooral  met straatgras mag dit middel nooit in de pioen gebruikt worden. Via de wortels wordt het middel opgenomen door de plant. Voor een vuil perceel blijft alleen Basta over. Voeg eventueel wat ureum toe. Als er veel straatgras staat is het nuttig om een kleine hoeveelheid Chloorprofam toe te voegen aan de Basta.

Botrytis bestrijding

Hoewel het groeiseizoen nog maar net voorbij is, zijn er voorbereidingen nodig om in het voorjaar weer een goed gewas te hebben. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Botrytis bestrijding die al start in de nazomer.
Het is belangrijk om na het kleppelen / maaien een Botrytis bestrijding met o.a. Collis uit te voeren om de wondjes op de plant en de op de grond aanwezige sporen te doden. Deze sporen ontwikkelen zich tot wintersporen, die in het voorjaar de omvallers veroorzaken. Deze najaarsbespuiting is daarom zeker zo belangrijk als de voorjaarsbespuiting. Verwijder tevens de gewasresten i.v.m. een eventuele Botrytis en aaltjes aantasting!

Maaihoogte: Uit onderzoek kwam naar voren dat er een Botrytis-remmend effect optreedt indien het gewas in het najaar niet te kort wordt afgemaaid. Daarmee vermindert de kans op omvallers in het volgend voorjaar. Een afmaaihoogte van 10 cm boven de grond beter is voor het gewas dan direct boven de grond.

Planten

Pioenen kunnen het beste in het najaar geplant worden. Omdat de plant in koele periode beter bewortelen, geeft de plant in het komende voorjaar meer gewas. Probeer de pioenen voor half november geplant te hebben. Pioenen die in het najaar geplant worden, mogen tijdens de bewaring niet worden gekoeld. Als de koelperiode te lang is, gaat de plant al voor de winter groeien en zal de plant in de winter of vroege voorjaar schade oplopen.

Koeling:
September/oktober/ november worden pioenen gerooid en opgeslagen tot planttijd.
Koeltemperatuur: buitentemperatuur
Als niet duidelijk is of de planten voor de winter geplant gaan worden, moeten de planten boven 5c bewaard blijven om te voorkomen dat de rust wordt doorbroken en planten gaan uitlopen.
Tot November geen koeling, buitentemperatuur
November / december opslaan bij 2 graden
Januari goed ingepakt opslaan bij 0 tot –2 graden
Geen ventilator op de planten richten i.v.m uitdrogen, het uitdrogen van de wortel is funest voor de pioenroos.

Warmwaterbehandeling

Veel pioenen krijgen een warmwater behandeling voordat ze weer worden geplant. Het grote voordeel van de behandeling is, dat er vrij van aaltjes kan worden gestart. Zonder deze behandeling is dat niet echt mogelijk. Visueel is namelijk alleen het wortelknobbelaaltje zichtbaar.
Het wortellesieaaltje is alleen bij zware aantasting zichtbaar. Het bladaaltje is echter nooit zichtbaar. De warmwater behandeling is het veiligst wanneer die toegepast wordt op planten die goed in rust zijn. Het beste in het najaar, vlak voor het planten i.v.m uitdrogen van de plant.
De warmwater behandeling zelf is niet zonder gevaar. Naast de juiste temperatuur (niet te hoog!) en de juiste tijdsduur (niet te lang!) is het laten afkoelen van de planten van groot belang. Veel schade wordt veroorzaakt doordat de planten niet voldoende worden afgekoeld na de behandeling.

Nieuwe aanplant

Voorbereiding:
* Grondmonster nemen + aaltjes monster
* Zeer goede afwatering
* Vrij van wortel onkruiden
* Goede grondstructuur
* Voorvrucht i.v.m. aaltjes aantasting
* Tijdig doodspuiten
* Ga voor orientatie naar de veiling en bezoek de percelen waar de pioenen voor de knol geteeld worden (aankoop voor langere tijd).

Plant tijdstip:
* Maak plant schema
* Buiten: september – maart (najaar beste tijdstip)
* Kop / ogen rechtop zetten
* Grondbewerking zeer belangrijk i.v.m structuur/waterhuishouding
* Land Draineren
* In vochtige grond planten
* Houd rekening met spuitbedden / bloemen uitlopen
* Houd eventueel rekening met plaatsen van tunnels in de toekomst (oogstspreiding / meer opbrengst).

Plantdiepte:
Plantdiepte +/- 5 cm grond boven op de wortels ( Bij te diep planten minder bloemen) 

Om zo goed mogelijk plantmateriaal te kunnen leveren voldoen onze planten aan de volgende voorwaarden: 

  • Jong, gezond plant materiaal (2 jarige teelt) 
  • Soort echt 
  • Vrij van aaltjes 
  • Vrij van wortel onkruiden
  • Nederlands geteeld
  • Gezonde planten, goed aan de maat; 2-3 ogen 75st per leliekrat, 3-5 ogen 50st per leliekrat

Green Works is tevens leverancier van ander zomerbloemen uitgangsmateriaal zoals: Asclepia Beatrix®, Veronica Christa® en de Zantedeschia aethiopica White Swan®.

Verkoop & Teeltbegeleiding

Heeft u vragen? Wilt u meer komen te weten over de Pioenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en we zullen u verder informeren.