Pioenen nieuwsbrief, september 2016

Voorbereidingen voor een goed gewas!

Hierbij sturen wij u onze nieuwsbrief met als onderwerp: Pioenen. In deze nieuwsbrief krijgen de volgende onderwerpen speciaal de aandacht:

 • Afmaaien gewas
 • Bladaaltjes & platknoppen
 • Botrytis bestrijding
 • Onkruid bestrijding
 • Herbicide
 • Gele vruchtboom cicade
 • Planten van Pioenen
 • Green Works Care

Wij vertrouwen erop dat deze informatie u helpt bij een succesvolle teelt. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Geef in deze periode voldoende water in kassen en tunnels om de meststoffen op te laten nemen. Droogte in deze periode schaadt de bloemproductie voor het volgende jaar. Een actief bodemleven is dus van belang: vochtige grond en een juist organische stofgehalte zijn zeer belangrijk om de opname van bovengenoemde meststoffen te bevorderen.

Afmaaien gewas

Bij pioen is het gebruikelijk om de gewassen ten minste tot half September te sparen. Het sparen van groene delen = het sparen van groei. Zelfs een afstervend gewas zorgt voor groei van de knol. Het is zelfs zo dat de sterkste groei van ondergrondse delen van een pioen plaats vindt tijdens het afsterven.

Bladaaltjes en platknoppen

Voor het beperken van Bladaaltjes en platknopen in pioenen in het komende oogstseizoen kunt u overwegen om u gewas in begin September af temaaien.

Bladaaltjes overwinteren o.a. in dood blad op de grond en in de jonge groeipunten van de pioen. Maai in het najaar het gewas relatief vroeg af en verwijder de gewasresten. Doe dit alleen bij droog weer.


Botrytis bestrijding

Hoewel het groeiseizoen nog maar net voorbij is, zijn er voorbereidingen nodig om in het voorjaar weer een goed gewas te hebben. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Botrytis bestrijding die al start in de nazomer.

Het is belangrijk om na het kleppelen / maaien een Botrytis bestrijding met o.a. Collis uit te voeren om de wondjes op de plant en de op de grond aanwezige sporen te doden. Deze sporen ontwikkelen zich tot wintersporen, die in het voorjaar de omvallers veroorzaken. Deze najaarsbespuiting is daarom zeker zo belangrijk als de voorjaarsbespuiting. Verwijder tevens de gewasresten i.v.m. een eventuele Botrytis en aaltjes aantasting!

Maaihoogte
Uit onderzoek kwam naar voren dat er een Botrytis-remmend effect optreedt indien het gewas in het najaar niet te kort wordt afgemaaid. Daarmee vermindert de kans op omvallers in het volgend voorjaar. Een afmaaihoogte van 10 cm boven de grond beter is voor het gewas dan direct boven de grond.


Onkruid

Als het niet mogelijk is om het perceel onkruidvrij te houden is het verstandig om het gewas te maaien, zeker als het al voor een groot deel is afgestorven. Het heeft namelijk geen zin om een gewas te laten staan als het al overwoekerd is door onkruid.

Bladaaltjes kunnen door mee te liften op onkruid(zaden) het perceel besmetten. 

Het is dus zaak om het onkruid voor de winter helemaal dood te hebben. De pioen is extreem gevoelig voor Roundup. Vooral  met straatgras mag dit middel nooit in pioen gebruikt worden. Via de wortels wordt het middel opgenomen door de plant. Voor een vuil perceel blijft alleen Basta over. Voeg eventueel wat ureum toe. Als er veel straatgras staat is het nuttig om een kleine hoeveelheid Chloorprofam toe te voegen aan de Basta.


Toelating Quickdown en Centurion Plus

Quickdown en Centurion Plus hebben beide een toelating verkregen als herbicide in de onbedekte teelt van vaste planten en bloemisterijgewassen. Quickdown is een contactherbicide tegen éénjarige breedbladige onkruiden. Centurion Plus is effectief tegen grassen, waaronder straatgras.

Werking
Quickdown moet ingezet worden op jong onkruid. Het middel werkt niet systemisch. Het heeft een snelle werking en is sterk op o.a. kleine brandnetels en akkerviool, die soms lastig zijn voor andere herbiciden.

Grassen
Grassen worden niet bestreden door Quickdown. Een combinatie van Quickdown met Centurion Plus is goed mogelijk indien er ook grassen aanwezig zijn. 

Toepassing
Quickdown dient tussen het gewas toegepast te worden met een afschermkap. Voorkom drift naar het gewas of naastgelegen percelen!

Lees voor gebruik altijd eerst het etiket en als er nog geen ervaring is met genoemde middelen, voer dan eerst een proefbespuiting uit op kleine schaal.

Gele vruchtboom cicade

In steeds meer pioengewassen in de kas komt de Gele Vruchtboom Cicade voor. Omdat de cicaden pas na de bloei tevoorschijn komen, zijn ze in kleine aantallen niet schadelijk.

De meeste Cicaden zijn te zien in Augustus. in September legt de Cicade zijn eitjes. Voer dus in Augustus een bestrijding uit met Admire, let er wel op dat u waarschijnlijk nooit in 1 x van de plaag af ben.

 1. Fytaforce Soil voor het direct verhogen van het bodemleven door het verspuiten van het vloeibare mengsel van schimmels, bacteriën, gisten en protozoa
  Fytaforce Soil is een unieke, hoogwaardige biofertiliser met een geconcentreerd mengsel van positieve micro-organismen die onder natuurlijke omstandigheden in de bodem voorkomen.
  Dit vloeibare product met zeer veel schimmels, bacteriën, gisten en protozoa is eenvoudig te verspuiten over de bodem en verhoogt zo direct het bodemleven.
  Het is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de vollegronds buitenteelt en zorgt ervoor dat de natuurlijke balans van micro-organismen op en rond de plant wordt hersteld.
  Bij een natuurlijke balans is de plant weerbaarder en groeikrachtiger. Daarnaast stimuleert het de vorming van humus en de mineralisatie in de bodem.

 2. Photo-Finish voor het weerbaar maken van het gewas
  Photo-Finish is een multifunctionele bladmeststof met veel silicium en kalium, die de cel versterkende en suikerniveau (brix) verhogende eigenschappen geeft. Bovendien bevat het kelp (zeewier), huminezuur, fulvinezuur, geselecteerde spoorelementen en verschillende groeistimulerende plantextracten. Photo-Finish produceert een pantserachtige beschermende laag op de celwanden welke het bladoppervlak onaantrekkelijk maakt voor insecten en weerbaar tegen schimmels.

 3. Root & Shoot voor herstel van het gewas en aanleggen van nieuwe ogen
  Root & Shoot is een bijzonder effectief product om de ontwikkeling van gewassen te bevorderen, zowel boven de grond als onder de grond. Het is een speciale combinatie van meststoffen, groeibevorderaars en vitaminen waarmee vooral de wortelgroei en scheutontwikkeling worden gestimuleerd. Root & Shoot kan worden ingezet als hulpmiddel in tijden van stress (vorst, hagelschade, hitte, wind, verplanten, etc.), dus ook na de snee van de pioenen. Ook zorgt Root & Shoot voor een krachtige scheutgroei bij alle gewassen. Het heeft een zeer positieve bijdrage bij het aanleggen van nieuwe ogen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marco Culurgioni
mc@karobv.nl
06-86823006

Danny Rood
dr@karobv.nl
06-51147142
 

Planten

Pioenen kunnen het beste in het najaar geplant worden. Omdat de plant in koele periode beter wortelen, geeft de plant in het komende voorjaar meer gewas. Probeer de pioenen voor half november geplant te hebben. Pioenen die in het najaar geplant worden, mogen tijdens de bewaring niet worden gekoeld. Als de koelperiode te lang is, gaat de plant al voor de winter groeien en zal de plant in de winter of vroege voorjaar schade oplopen.

Koeling

 • September tot november worden pioenen gerooid en opgeslagen tot planttijd
 • Koeltemperatuur: buitentemperatuur
 • Als niet duidelijk is of de planten voor de winter geplant gaan worden, moeten de planten boven 5℃ bewaard blijven om te voorkomen dat de rust wordt doorbroken en planten gaan uitlopen. 
 • Tot november geen koeling, alleen buitentemperatuur
 • November / december opslaan bij 2℃
 • Januari goed ingepakt opslaan bij 0℃ tot –2℃ 
 • Geen ventilator op de planten richten i.v.m uitdrogen, het uitdrogen van de wortel is funest voor de pioenroos

 

Green Works Care™

Na uitgebreide testen en onderzoeken i.s.m. verschillende instituten in binnen en buitenland introduceren wij Green Works Care™ voor pioenrozen.
Uit onze testen is zeer nadrukkelijk het verschil tussen warmwater behandelingen en Green Works Care™ naar voren gekomen.


Voordelen:

 • Geen schade door warm water behandeling
 • Minder uitdroging van de planten doordat we in eigen huis de care behandeling uitvoeren
 • Speciale preventieve behandeling tegen wortelknobbel en bladaaltjes
 • Planten behouden meer inhoud en groeikracht
 • Plant groeit in het eerste jaar beter weg
 • Vanaf het tweede en derde jaar meer bloei

Contact

Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft, neem dan contact op met:

Bekijk het Pioenen assortiment per soort: