In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie die op dit moment relevant is voor de pioenenteelt. Wij vertrouwen erop dat deze informatie u helpt bij een succesvolle teelt. U kunt voor vragen en/of opmerkingen altijd contact opnemen met één van onze specialisten!

Al geruime tijd ontvangt u onze nieuwsbrief, vol met informatie over de pioenenteelt. Omdat wij altijd op zoek zijn naar manieren om te blijven ontwikkelen, willen wij graag van u weten hoe relevant u deze informatie vindt? Wat zijn punten die anders kunnen en wenst u bijvoorbeeld meer informatie over andere onderwerpen? Wij stellen alle feedback enorm op prijs. Laat het ons weten!

Bestrijding van Botrytis

Door de snelle groei is de pioen amper bestand tegen klimaatwisselingen. Eén van de beschadigingen die daaruit voortvloeit, is bijna zeker Botrytis. De schimmel blijft vooral voor grote problemen zorgen wanneer de pioenen niet beschermd worden tijdens de groei. In die kritieke periode zijn extra bespuitingen absoluut nodig. Goede en effectieve middelen zijn in dat geval Teldor, Kenbyo, Luna Sensation en Switch. Het beste resultaat wordt verkregen als de knoppen nat zijn van de dauw. Het middel vloeit er dan gemakkelijker omheen. U kunt tevens gebruikmaken van een goede uitvloeier. En spuit van twee kanten.

Wordt Luna Sensation net voor de bloei ingezet, dan volgt een zeer laag percentage van knopbotrytis, maar het zorgt ook voor een opmerkelijk lage uitval in de bewaarcel.

Na nachtvorst twee dagen niet spuiten in verband met een zwak gewas.

Knop-Botrytis is dezelfde Botrytis die ‘omvallers’ veroorzaakt in uw gewas. Het spreekt dus voor zich dat percelen die last hebben gehad van veel omvallers, de meeste kans lopen om ook problemen te krijgen met knop-Botrytis. Het is zeer belangrijk dat er voldoende calcium en silicium (zorgt voor hard blad / hardere cellen voor betere bescherming tegen schimmels) beschikbaar is.

Knopval bij pioenrozen is ieder jaar een belangrijke kwaal. Hoewel Botrytis het snelst groeit bij nat en warm weer, ontstaan de grootste problemen juist bij koud en nat weer. Vlak voor de bloei. De bloemen rijpen in dat geval niet af en staan dan te lang in een kwetsbaar stadium op de plant.

Dan groeit de schimmel vanuit het kleine blaadje onder de bloem de knop in. Wordt het daarna warm en vochtig, dan vallen de knoppen vlak voor de bloei in groten getale om.

Phytophthora

Een redelijk nieuwe aantasting in pioenen is Phytophthora. Dat is een infectie die via verwondingen onder vochtige omstandigheden plaatsvindt. De schimmel kan jarenlang in plantenweefsels of in de grond overleven.

De eerste aantasting is te herkennen aan zwarte en slappe blaadjes in het gewas. Bruine tot grauwzwarte vlekken op de stengeldelen ontstaan bij aantasting door Phytophthora in het voorjaar. De takken komen dan als een soort zwarte haakjes op en groeien niet verder dan 10 centimeter. Het is na aantasting vrijwel niet weg te krijgen.

Aangetaste plekken voelen vaak sponsachtig en zacht aan waarbij het merg donkerbruin en natrot is. De soorten Kansas en Duchesse zijn hier onder andere gevoelig voor.

De elementen Mangaan en Zink bieden weerstand tegen Phytophthora.

Spuit, om dit te voorkomen, vanaf opkomst tot het klepelen preventief met bijvoorbeeld Koper, Moancozeb, Axidor (werkt systemisch), of het nieuwe middel Ranman Top.

Klik hier voor alle informatie over Phytophthora.

Aaltjes

De zogenoemde ‘predatory’-aaltjes zijn roofaaltjes. Dit zijn directe natuurlijke vijanden van de schadelijke soorten. De saprofagen zijn aaltjes die geen schade doen aan de planten, maar bijvoorbeeld wel dood organisch materiaal afbreken. Hoe hoger deze saprofagen in aantallen aanwezig zijn, des te beter het bodemleven van een perceel in elkaar steekt. Bovendien is de kans dan groter dat het goede en schadelijke bodemleven elkaar in evenwicht houden.

Bladaaltjes:

Een aantasting van aaltjes is duidelijk te zien aan de misvorming van het blad. De bladeren zijn halfrond vergroeid en het weefsel ziet er misvormd uit. Het groeipunt kan soms van jonge scheuten verdrogen.

Er kan ook bloemknopverdroging optreden. Dat is te herkennen aan zwarte, verrotte bloemdelen met gezonde kroonbladeren eromheen. De bloemknoppen kunnen in ieder stadium verdrogen. Soms komt de knop wel in bloei, maar is de bloem misvormd.

Klik hier voor alle informatie over Aaltjes.

Slawortelboorder

Wortelboorders zijn in de grond levende larven van vlinders. Deze rupsen zijn zeer schadelijk voor diverse tuinbouwgewassen, omdat ze ondergronds aan de wortels van planten vreten.

De rupsen komen tussen mei en half juli uit de eieren. En in de kassen vaak al eerder. Ze zijn bij het uitkomen van de eieren ongeveer 6 tot 7 mm lang en ze kunnen tot wel 4 cm lang worden. Ze zijn doorzichtig tot wit van kleur en de darminhoud kan soms als een zwarte streep door het insect zichtbaar zijn. Rupsen van de slawortelboorder hebben een bruine kop en grote kaken. Ze zijn bijzonder beweeglijk; als je ze op de grond of op je hand legt, kronkelen ze om weg te komen. Afhankelijk van de temperatuur zullen de rupsen zich tussen maart (kas) en half juni verpoppen.

Klik hier voor alle informatie over de Slawortelboorder.

KaRo

Pioenen groeien vanaf nul in korte tijd uit tot een volwaardige plant. En dat kost veel energie. De plant heeft een scala aan hoofd- en spoorelementen nodig om dit voor elkaar te krijgen. Vanwege de lage bodemtemperatuur en/of hoge pH-waarde van de bodem, zijn deze elementen niet altijd even gemakkelijk beschikbaar via de bodem. Omdat ze gewoon niet (meer) in de bodem aanwezig zijn. Bladvoeding is een zeer effectieve manier om het gewas van deze elementen te voorzien.

Klik hier voor alle informatie van Karo.

Bladrollers

Bladrollers danken hun naam aan het feit dat de rupsen zich tussen de bladeren inspinnen. Daardoor rollen de bladeren op. Bij pioenrozen vreet dit zwarte rupsje zich een weg naar de bloemknop van de plant. De roller is niet alleen lastig te vinden, maar het beestje veroorzaakt ook direct schade aan de bloemknop. Regelmatig controleren op bladrollers is dus noodzakelijk.

Veenmollen

Veenmollen zijn graafinsecten met sterk ontwikkelde voorpoten. Ze kunnen ongeveer 5 centimeter groot worden. Ze leven van larven (aardrupsen en emelten) en andere bodeminsecten. Aangevuld met plantaardig materiaal.

De kleur van de veenmollen varieert van bruin / roodbruin tot geelachtig. Om gangen vlak onder het grondoppervlak te maken, gebruiken ze hun voorpoten als graafwerktuig. Deze gangen worden meermalen gebruikt. Tijdens het graven worden wortels van allerlei gewassen afgebeten. Met dus alle gevolgen van dien. Deze beestjes kunnen goed vliegen. Vaak op warme avonden. Ze komen voor in vochtige weilanden, veengrond, percelen en tuinen die grenzen aan sloten.

Klik hier voor alle informatie over Veenmollen.

Bij aanplant pioenen in najaar 2021; de voordelen van de extra investering in 3-5 ogen ten opzichte van 2-3 ogen:

Aantal stelen / bloemen bij planten 2-3 of 3-5 ogen:

Soort Jaar Aantal stelen Aantal stelen
    2-3 ogen 3-5 ogen
Sarah Bernhardt Najaar planten: 2021    
  Voorjaar            2022 0 0
  Voorjaar            2023 0 3
  Voorjaar            2024 4 7
  Voorjaar            2025 6 8
  Voorjaar            2026 7 9
  Voorjaar            2027 7 9
  Voorjaar            2028 8 9
    32 45

Neem voor meer informatie over onze producten contact op met:Kijk op onze productpagina's voor alle informatie over onze snijbloemenpotplanten en pioenen.