In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie die op dit moment relevant is voor de pioenenteelt. Wij vertrouwen erop dat deze informatie u helpt bij een succesvolle teelt. U kunt voor vragen en/of opmerkingen altijd contact opnemen met één van onze specialisten!

Al geruime tijd ontvangt u onze nieuwsbrief, vol met informatie over de pioenenteelt. Omdat wij altijd op zoek zijn naar manieren om te blijven ontwikkelen, willen wij graag van u weten hoe relevant u deze informatie vindt? Wat zijn punten die anders kunnen en wenst u bijvoorbeeld meer informatie over andere onderwerpen? Wij stellen alle feedback enorm op prijs. Laat het ons weten!

Belangrijk: in deze periode voldoende water geven in kassen en tunnels zodat meststoffen goed kunnen worden opgenomen. Droogte in deze periode schaadt namelijk de bloemproductie voor het volgende jaar. Daarom is een actief bodemleven belangrijk; vochtige grond en een juist organische stofgehalte zijn essentieel om de opname van deze meststoffen te bevorderen.

Afmaaien van het gewas

De periode na de bloei kan worden gezien als een onderdeel van de teelt. Een sterke plant doorstaat de winter beter en groeit gemakkelijker weg in het voorjaar. Bij pioenen is het gebruikelijk om de gewassen tot ten minste half september te sparen. Het sparen van groene delen betekent het sparen van groei. Zelfs een afstervend gewas zorgt voor groei van de knol. Sterker nog, het is zelfs zo dat de sterkste groei van ondergrondse delen van de pioen tijdens het afsterven plaatsvindt.

Bladaaltjes en platknopen

Om in het komende oogstseizoen bladaaltjes en platknopen in pioenen te beperken, kunt u overwegen om het gewas begin september af te maaien. Bladaaltjes overwinteren onder andere in dood blad op de grond en in de jonge groeipunten van de pioen. Maai het gewas in het najaar daarom relatief vroeg af en verwijder de gewasresten. Doe dit alleen bij droog weer.

Botrytisbestrijding

Het groeiseizoen is nog maar net voorbij, toch zijn er al voorbereidingen nodig om in het voorjaar weer een goed gewas te krijgen. Daarvan is de Botrytisbestrijding een belangrijk onderdeel. Die start al in de nazomer.

Klik hier voor alle informatie over Botrytisbestrijding.

Onkruid

Als het niet mogelijk is om het perceel onkruidvrij te houden, dan is het verstandig om het gewas te maaien. Zeker als het al voor een groot deel is afgestorven. Het heeft tenslotte geen zin om een gewas te laten staan als het al overwoekerd is door onkruid.

Bladaaltjes kunnen het perceel besmetten door mee te liften op onkruid(zaden).

Klik hier voor alle informatie over Onkruid.

Gele Vruchtboom Cicade

In steeds meer pioengewassen in de kas komt de Gele Vruchtboom Cicade voor. Omdat deze Cicaden pas na de bloei tevoorschijn komen, zijn ze niet schadelijk in kleine aantallen. De meeste Cicaden zijn te zien in augustus. In september legt de Cicade eitjes. Normaal gesproken wordt er in augustus al een bestrijding uitgevoerd, let er alleen wel op dat u waarschijnlijk nooit in één keer van de plaag af bent.

Bodem voorzien van organische stof

In feite wordt er jaarlijks roofbouw gepleegd op de bodem. Doordat veel stelen gesneden zijn en het overige gewas daarna wordt afgemaaid en wellicht zelfs van het perceel wordt verwijderd. Dit kan goed worden hersteld door middel van het opbrengen van een ‘compost-mengsel-op-maat’. Hierbij wordt aan de hand van de BodemBalansAnalyse bepaald hoeveel compost er maximaal nodig is, maar ook hoeveel er maximaal gegeven kan worden in verband met de bezetting van kationen op het bodemcomplex.

Klik hier voor alle informatie van Karo.

Green Works Care™

Green Works heeft een effectieve en milieuvriendelijke methode ontwikkeld voor de bestrijding van aaltjes in pioenen. In samenwerking met instituten in binnen- en buitenland. Wij noemen deze methode ‘Green Works Care™ for peonies’. Deze revolutionaire behandeling is alleen bij ons beschikbaar. Het onderzoek heeft meerdere jaren geduurd en er is in die periode uitgebreid getest. Het resultaat is een aantrekkelijk alternatief voor de standaard warmwaterbehandeling. Sterker nog, ‘Green Works Care™ for peonies’ heeft zelfs grote voordelen ten opzichte van de traditionele warmwaterbehandeling.

Klik hier voor alle informatie over Green Works Care™.

Pioenen na ontvangst bewaren/opslaan door kweker

Planten van pioenen kan het beste in het najaar worden gedaan. In koele perioden (najaar) wortelt de plant beter en daardoor geeft de plant in het voorjaar meer gewas. Probeer de pioenen daarom voor de eerste vorst geplant te hebben. De pioenen die u in het najaar plant, mogen niet worden gekoeld tijdens de bewaring.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe aanplant

Voorbereiding:

  • Grondmonster: hoofd-, spoorelementen en organische stofgehalte bepalen. Neem ook een aaltjesmonster
  • Eventueel compost toevoegen
  • Zeer goede afwatering
  • Vrij van wortelonkruiden
  • Goede grondstructuur
  • Voorvrucht in verband met aaltjesaantasting
  • Tijdig doodspuiten
  • Ga voor oriëntatie naar de veiling en bezoek de percelen waar de pioenen voor de knol geteeld worden (aankoop voor langere tijd)

Klik hier voor meer informatie over Nieuwe aanplant.

Bij aanplant pioenen in najaar 2020; de voordelen van de extra investering in 3-5 ogen ten opzichte van 2-3 ogen:

Aantal stelen / bloemen bij planten 2-3 of 3-5 ogen:

Soort Jaar aantal stelen aantal stelen
    2-3 ogen 3-5 ogen
Sarah Bernhardt Najaar planten: 2020    
  Voorjaar:           2021 0 0
  Voorjaar:           2022 0 3
  Voorjaar:           2023 4 7
  Voorjaar:           2024 6 8
  Voorjaar:           2025 7 9
  Voorjaar:           2026 8 9
  Voorjaar:           2027 8 9
    33 45

Kijk op onze productpagina's voor alle informatie over onze snijbloemenpotplanten en pioenen.

Neem voor meer informatie over onze producten contact op met: