helleborus orientalis queensHelleborus langer houdbaar (onderzoek)

De kritische succesfactor voor de introductie van nieuwe Helleborus orientalis rassen is een goede houdbaarheid na de oogst. Dat bleek uit onderzoek van InHolland Diemen onder bloemisten, uitgevoerd in het kader van de Innovatieklas Flowers van Greenport Aalsmeer.

Helleborus kan slecht houdbaar zijn als gevolg van overmatige verdamping van de geoogste bloemen op de vaas. Blad en kroonbladeren beschikken over grote aantallen huidmondjes. De kroonbladeren blijken gedurende het vaasleven ook nog fotosynthetisch actief. Om CO2 op te nemen voor de fotosynthese, doen ze de huidmondjes open, waardoor meer water verdampt dan de tak via de steel kan opnemen. Als dit gebeurt, hang de tak slap langs de vaas. Eerder onderzocht Wageningen UR Glastuinbouw het effect van teeltmaatregelen op de houdbaarheid. Dit voorjaar en met ondersteuning vanuit de Greenport, heeft Wageningen UR Glastuinbouw in samenwerking met GreenWorks, Chrysal en een clubje telers mogelijkheden onderzocht om de houdbaarheid van de nieuwe Helleborus Queens te verbeteren door middel van voorbehandelings en consumentenmiddelen combinaties, toegepast na de oogst.

'Slap gaan' vertragen

En met succés: met het gebruik van een consumentenproduct (Chrysal) in het vaaswater tijdens de consumentenfase is een flinke verbetering van de houdbaarheid mogelijk gebleken. In vergelijking met de bloemen die op schoon water stonden, waren de bloemen met dit type snijbloemenvoedsel over alle voorbehandelingen heen, 20 tot 70% langer houdbaar afhankelijk van cultivar en herkomst. Dit omdat het 'slap gaan' van de stelen met 5 tot 7 dagen wordt vertraagd. Met alleen schoon water in de vaas, was het effect van de voorbehandeling beperkt.

De betrokken partijen gaan volgend seizoen met deze resultaten en middelen aan de slag

Bron: Wageningen UR en Sierteeltnet