Helleborus verzorging, april 2016

Teelt advies voor april 2016 (voorjaar / zomer)

Bij Helleborus orientalis spreken we van twee groeiperioden in het jaar. De eerste begint in april. Tijdens deze periode groeit de plant in omvang en maakt zij nieuw blad. De tweede periode vindt omstreeks eind augustus plaats. De plant maakt een sterke wortelgroei door en bouwt reserves op die straks nodig zijn om de bloemknoppen aan te leggen. In de groeiperioden verbruiken Helleborus Queens veel water. Dit komt doordat ze met hun grote blad veel verdampen, en door hun sterke groeikracht. Het is belangrijk dat de planten steeds het vocht op kunnen nemen dat ze voor het verdampen nodig hebben. Als dat niet zo is zal het blad te vroeg afsterven en zal ten kosten gaan van bloemknoppen voor volgend seizoen.

Doorgaan met water geven. Zolang blad groeit, wel goed op laten drogen, vanwege poteniele probleem met valse Meeldauw. Vanaf half juni minderen met water, ongeveer 1/3 minder. (maar houdt ontwikkeling van gewas in de gaten).

Stuur in het voorjaar op stikstof. Neem daarom dan ook geregeld een grondmonster.

Bij groei van nieuw blad meerdere keren tegen botrytis spuiten. Verlies van blad door botrytis = verlies van bloemsteel volgende oogst. Botrytis bestrijding met Luna, Switch, Kenbyo, Teldor of Rovral (geen middelen die residu achterlaten).

Vanaf eind April is het raadzaam om het blad te beschermen met bijvoorbeeld schermdoek en / of krijten. Wanneer het blad goed door deze maanden geloodst kan worden, dan zal dit de bloemkwaliteit en kwantiteit ten goede komen. Volgroeide Helleborus Queens kunnen hoge temperaturen in de zomermaanden goed verdragen, mits de luchtvochtigheid hoog genoeg is.

Valse meeldauw is een ziekte die, naar onze ervaring, de meeste schade kan veroorzaken. In de maanden April tot en met Oktober zal er regelmatig preventief tegen deze ziekte gespoten moeten worden. Sterk aangetaste planten zullen altijd verwijderd moeten worden om verspreiding te voorkomen. Een goede luchtcirculatie is de kas is belangrijk. Tocht dient ten alle tijden voorkomen te worden, sterke wind helpt de ziekte zich snel te verspreiden. Let op valse meeldauw spuit Ortiva + Ridomil Gold.

Luizen kunnen het hele jaar door veel schade aanrichten. Een goede scouting is ook hierbij van belang. Bestrijding met Admire of Confidor (werkt ook in lage temperaturen!).

Spint kan in de warme zomermaanden voor problemen zorgen. Bestrijding met Scelta of Floramite.

Rupsen kunnen zowel boven als onder de grond schade veroorzaken. Bestrijding met Turex of Decis.

Slakken kunnen zowel boven als onder de grond schade veroorzaken.

In de uitgebreide teeltinformatie PDF uitgebreid in op de volgende zaken:

 • Planttijd en 1e groeisiezoen
 • Groeiperioden en bladsnijden
 • Het oogsten van de bloemen
 • Bemesting
 • Water geven
 • Temperatuur
 • Gewasbescherming
 • Schimmels
 • Ongedierte
 • De bodem
 • Tips

Klik hieronder om de volledige PDF te weergeven:

Uitgebreide teeltinformatie PDF


Contact

Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft, neem dan contact op met: