Helleborus verzorging voorjaar 2016

Beste Helleborus Queens® kweker,

Start in maart bij groei van nieuw blad met water geven. Doorgaan met water geven! Zolang blad groeit, wel goed op laten drogen!
(Als het blad voor 2/3 ontwikkeld is meer water geven).

De niet gesneden bloemen verwijderen, kost zeer veel energie voor de plant. Spuit na het verwijderen van de bloemen ook tegen botrytis.

Stuur in het voorjaar met stikstof. Neem daarom dan ook geregeld een grondmonster.

Bij groei van nieuw blad meerdere keren tegen botrytis spuiten. Verlies van blad door botrytis = verlies van bloemsteel volgende oogst. Botrytis bestrijding met Luna, Switch, Kenbyo, Teldor of Rovral (geen middelen die residu achterlaten).

Valse meeldauw is een ziekte die, naar onze ervaring, de meeste schade kan veroorzaken. In de maanden april tot en met oktober zal er regelmatig preventief tegen deze ziekte gespoten moeten worden. Sterk aangetaste planten zullen altijd verwijderd moeten worden om verspreiding te voorkomen. Een goede luchtcirculatie is de kas is belangrijk. Tocht dient ten alle tijden voorkomen te worden, sterke wind helpt de ziekte zich snel te verspreiden. Let op valse meeldauw spuit Ortiva + Ridomil Gold , Flint.

Vanaf eind April is het raadzaam om het blad te beschermen met bijvoorbeeld schermdoek en / of krijten. Wanneer het blad goed door deze maanden geloodst kan worden, dan zal dit de bloemkwaliteit en kwantiteit ten goede komen. Volgroeide Helleborus Queens® kunnen hoge temperaturen in de zomermaanden goed verdragen, mits de luchtvochtigheid hoog genoeg is.

Luizen kunnen het hele jaar door veel schade aanrichten. Een goede scouting is ook hierbij van belang. Bestrijding met Admire of Confidor (werkt ook in lage temperaturen!).

Spint kan in de warme zomermaanden voor problemen zorgen. Bestrijding met Scelta of Floramite.

Rupsen kunnen zowel boven als onder de grond schade veroorzaken. Bestrijding met Turex of Decis.

Slakken kunnen zowel boven als onder de grond schade veroorzaken.

 

In de uitgebreide teeltinformatie PDF uitgebreid in op de volgende zaken:

 • Planttijd en 1e groeisiezoen
 • Groeiperioden en bladsnijden
 • Het oogsten van de bloemen
 • Bemesting
 • Water geven
 • Temperatuur
 • Gewasbescherming
 • Schimmels
 • Ongedierte
 • De bodem
 • Tips

Klik hieronder om de volledige PDF te weergeven:

Uitgebreide teeltinformatie PDF


Contact

Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft, neem dan contact op met: