Disclaimer | Green Works International

 • Er is van (bijna) alle soorten en gewassen professionele fotografie beschikbaar. Alle beelden van Green Works International BV zijn door copyright beschermd. De beelden mogen alleen door klanten van Green Works International BV, met toestemming van Green Works International BV, worden gebruikt voor promotionele doeleinden van de betreffende klant(en).
 • De beschikbare teeltinformatie is geschikt voor Nederlandse teeltlocaties. Green Works International BV kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor enig teeltadvies. De kweker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van het label en het spuiten van onkruid- en bestrijdingsmiddelen.
   
 • Gewassen die verhandeld worden door Green Works International BV zijn merkrechtelijk en/of kwekersrechtelijk beschermd. Ze worden exclusief verhandeld via licentie door Green Works International BV.
   
 • Gewassen die verhandeld worden door Green Works International BV zijn niet geschikt voor consumptie.
   
 • Green Works International BV besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van zijn website, www.green-works.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Green Works International BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze site. Dit geldt vooral, maar niet uitsluitend, voor alle op deze site gegeven teeltadviezen.
   
 • Green Works International BV is lid van Anthos en hanteert hun verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de verschillende producten, zie: Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Anthos. Tevens kunnen de Handelsvoorwaarden van de Boomkwekerij in Nederland (2008), die Green Works International BV hanteert, worden ingelezen. Lees onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Copyright | Green Works International

Op alle op deze website, www.green-works.nl, getoonde foto's, afbeeldingen, teeltinformatie, etcetera, rust het auteursrecht/copyright van Green Works International BV. Niets uit de teksten, van de foto's, afbeeldingen, etcetera, op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Green Works International BV openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.