Paeonia - pioenen | Grootheid onder de bloemen

Green Works is een specialist op het gebied van Paeonia, ook wel de pioen of pioenroos genaamd. We hebben een uitzonderlijk groot assortiment en bieden verscheidene unieke soorten aan. Door onze jarenlange ervaring in de pioenenteelt kunnen wij topkwaliteit leveren. Met als gevolg dat men ons ziet als een specialist binnen deze markt. We leveren onze planten uit eigen, tweejarige teelt en oogsten er geen bloemen van. Er wordt intensief gecontroleerd op (ras)virussen. Ons plantmateriaal is soortecht en goed aan de maat.

Bekende pioensoorten zijn: Sarah Bernhardt en Angel Cheeks.

Pioenenverzorging

Bekijk het laatste nieuws over de verzorging van uw pioenen in onze nieuwsbrief:

Pioenenverzorging - nieuwsbrief

Teeltbeschrijving Paeonia / pioenen voor de snij 

Green Works heeft een omvangrijke Paeonia-collectie. Buiten de meer algemene soorten bieden wij een aantal unieke pioenen aan. Wanneer u uw assortiment wilt vernieuwen of uw kraam wilt opruimen door uw oude planten te verkopen, neem dan graag contact met ons op.

Bekijk de volledige teeltinformatie als .pdf (eenvoudig uit te printen) via de volgende link:
Teeltbeschrijving Pioenrozen voor de snij 

 

 

Voorbereiding

 • Grondmonster nemen
 • Zeer goede afwatering
 • Vrij van wortelonkruiden
 • Goede grondstructuur
 • Voorvrucht i.v.m. aaltjesaantasting
 • Tijdig doodspuiten
 • Ga voor oriëntatie naar de veiling en bezoek de percelen waar de Paeonia voor de knol geteeld worden (aankoop voor langere tijd)

Koeling
In september, oktober en november worden Paeonia gerooid en opgeslagen tot de planttijd. Tot november geen koeling buitentemperatuur. In november en december opslaan bij 2 graden Celcius. In januari opslaan bij 0 tot –2 graden Celcius. Richt geen ventilator op de planten in verband met uitdroging. Het uitdrogen van de wortel is funest voor de pioenroos. Wanneer het niet duidelijk is of de planten voor de winter geplant gaan worden, moeten de planten boven 5 C. bewaard blijven om te voorkomen dat de rust wordt doorbroken en planten gaan uitlopen. 

Grondsoort: zand / klei
Op zandgronden bed 1.50 m. breed, 2 regels/minimale tussenruimte 35 cm. Bij 3 regels planten in verstek. Bij een vol veld minimale tussenruimte 40/45 cm. Op zandgronden krijg je groter wortelgestel i.v.m makkelijker weg groeien. Op kleigronden bed 1.50m breed 2 regels planten op ruggen met een minimale tussenruimte van 40/45cm. Korter maakt steviger wortelgestel (meer inhoud).

Planttijdstip:

 • Land draineren
 • Grondbewerking zeer belangrijk i.v.m. structuur/waterhuishouding
 • Maak plantschema
 • Houd rekening met spuitbedden / bloemen uitlopen
 • Houd eventueel rekening met plaatsen van tunnels in de toekomst (oogstspreiding / meer opbrengst).
 • In vochtige grond planten
 • Buiten: september – maart (najaar beste tijdstip)
 • Kop / ogen rechtop zetten 


Plantdiepte:
Plusminus 5 cm. grond bovenop de wortels. Bij te diep planten ontstaan minder bloemen.

Teeltduur:
1e & 2e jaar geen commerciele oogst (soort afhankelijk). Indien de paeonia goed verzorgt worden kan de plant 10 tot 20 jaar vast blijven staan. 

Watergift:
De watergift is een belangrijk onderdeel voor de groei. In het voorjaar kan de groei van de Pioenroos erg snel gaan. Bij schraal weer, droge wind en nachtvorst kunnen de zwakke bloemen worden afgestoten. Wacht daarom in het voorjaar niet totdat de grond droog is, maar beregen het gewas als het nodig is op tijd om knopverdroging / afstoten te voorkomen.

Bemesting: (afhankelijk grondmonsters)
Paeonia zijn aangemerkt als hoogbehoeftig zomerbloemen gewas, het stikstof gebruik
van de paeonia richt zich op het eerste deel van de groei. Zorg er daarom voor dat
de stikstof op tijd voor de plant beschikbaar is. Waneer dit niet gebeurd is het gevolg een arm en slap gewas die gevoelig is voor Botrytis.

Eind januari: Kalkstikstof + Kali strooien
Voor opkomst: 7-14-28 / 12-10-08 + 
  Organisch materiaal
Na bloei: 12-10-08 + Spuiten bitterzout
  + Na 1 maand herhalen

Normale bemestingsgiften kg/ha voor pioen op jaarbasis
(bij normale grondwaardering):

N- behoefte: 150 kg/ha
Fosfaat, kg P2O5: 100 kg/ha
Kali, kg K2O: 225 kg/ha
Magnesium, kg MgO: 100 kg/ha

Voor opkomst is het mogelijk te bemesten met:

 • Organisch materiaal
 • Stikstof (N)
 • Fosfaat
 • Kalium helft strooien
 • Magnesium
 • Calcium 

Kort voor de bloei kan men corrigerend/ sturend bemesten met:

 • Stikstof via bladbespuitingen i.v.m grotere knop
 • Magnesium via bladbespuitingen i.v.m snelle opname
 • Calcium via bladbespuitingen i.v.m snelle opname
 • Spoorelementen o.a. mangaan en ijzer via bladbespuitingen

Na de bloei, bemesting geven voor knopaanleg volgende seizoen
(de basis voor de bloemaanleg vind plaats in Juli en Augustus)

 • Kalium helft strooien
 • Stikstof minimaal 50 kg
 • Magnesium (bitterzout)

Let er dan wel op dat er in deze periode voldoende water voor de plant beschikbaar is om de meststoffen op te nemen. Een actief bodemleven is dus van belang; vochtige grond en een juist organische stofgehalte (i.v.m hygiëne worden alle gewasresten afgevoerd) zijn zeer belangrijk om de opname van bovengenoemde meststoffen te bevorderen.

Klimaat:
Kas:
Het is belangrijk dat pioenrozen in de winter voldoende kou krijgen, koeling geeft oog / steel ontwikkeling. Het kan zijn dat de ogen op de plant zitten maar door onvoldoende koeling deze ogen niet ontwikkelen, dus niet uitgroeien.
Buiten: In het voorjaar bij opkomst planten tegen harde vorst beschermen (knoppen kunnen eruit vriezen). 

Onkruidbestrijding: (zie ook nieuwsbrieven)
Voor opkomst: gewas bespuiting uitvoeren,  kweker moet er voor zorgdragen dat de
grond gesloten is i.v.m beschadiging wortel/ogen. Voor 15 februari spuiten met Cloor I.P.C (nieuw middel Stomp) voor opkomst op een natte grond zonder regen. Opdrogen van het middel op een gewasdeel van de paeonia zorgt ervoor dat de tak nauwelijks meer verder groeit.
Tijdens de groei: met daarvoor bestemde middelen o.a. Goltex en Linuron
Najaar: minimaal 5 weken na kleppelen (september / oktober) gewas bespuiten met Round 

Ziekten en plagen: (zie ook nieuwsbrieven)
De Pioenroos heeft relatief weinig last van schimmelziekten. preventief tegen Botrytis spuiten is uiteraard wel nodig: 
Bij opkomst:   (grond breekt) planten doordrenken (spuiten met 1/4 liter water) met Sumislex / Collis voorkomt veel problemen (voetrot / omvallers / Botrytis) in rest groeiseizoen.
Tijdens groei:  bespuiting uitvoeren tegen Botrytis (Kenbyo/Teldor)
Na de bloei:   om de 2 tot 3 weken spuiten tegen Botrytis (voeg bij de botrytis bespuiting Bitterzout toe om het gewas wat af te harden)
Na klepelen / afmaaien: gewasresten verwijderen. Voer tevens een bespuiting uit met Collis i.v.m Botrytis door wondjes op de plant. De schimmel vestigt zich dan in het gewas en valt niet echt op. In het najaar vormt de schimmel wintersporen die op de grens grond/lucht overwinteren. Dit is ook de plaats waar in het voorjaar de aantasting begint

Een redelijk nieuwe aantasting in paeonia = Phytophthora voeg tijdens de bespuitingen tegen Botrytis af en toe een Phytophthora middel toe. De meest voorkomende insectenplagen zijn: Bladaaltjes, Slawortelboorder (voorkom slemp / houd grond los) en Luis.

Pluizen:
Pluizen word uitgevoerd in april (soort afhankelijk), om hoofd knop meer te laten ontwikkelen.

Oogst:
April - Mei – Juni (afhankelijk binnen/ buiten & assortiment).     
Om zo goed mogelijk plantmateriaal te kunnen leveren voldoen onze planten aan de volgende voorwaarden:

 • Jong, gezond plant materiaal (2 jarige teelt)
 • Soort echt
 • Vrij van aaltjes
 • Vrij van wortel onkruiden
 • Nederlands geteelt (Limburg & Drente)
 • Gezonde planten, goed aan de maat 2-3 ogen 75st per leliekrat, 3-5 ogen 50st per leliekrat.

Indien u dat wenst hebben wij van alle soorten professionele fotografie beschikbaar.
Green Works is leverancier van jong plantmateriaal voor de professionele kweker voor
Zomer-snijbloemen en potten kwekers.

Bekijk de volledige teeltinformatie als PDF (makkelijk uit te printen) via de volgende link:
Teeltbeschrijving Pioenrozen voor de snij

Pioenen in alle talen

Zo worden Pioenen in andere landen genoemd:

Amerika: peony, peonies, growing peonies, planting peonies; Polen: Piwonie, uprawa piwonii, sadzenie piwonii; Italië: Peonia, coltivare le peonie, piantare le peonie; UK: peony, peonies, growing peonies, planting peonies; Canada: peony, peonies, growing peonies, planting peonies; Frankrijk: Pivoine, culture de pivoines, plantation de pivoines; Duitsland: Pfingstrose, Pfingstrosen anbauen, Pfingstrosen pflanzen; Zuid-Korea: 모란, 모란 재배, 모란 심기; Finland: Pioni, pionien kasvattaminen, istutus pionit; Zweden: Pioner, odling av pioner, plantering av pioner; Kazachstan: пион, пиондар, пиондарды өсіру, пиондарды отырғызу, pïon, pïondar, pïondardı ösirw, pïondardı otırğızw

Contact

Verkoop & Teeltbegeleiding

Heeft u vragen? Wilt u meer komen te weten over de Pioenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op en we zullen u verder informeren.