Skip to main content

In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie die op dit moment relevant is voor de pioenenteelt. Wij vertrouwen erop dat deze informatie u helpt bij een succesvolle teelt. U kunt voor vragen en/of opmerkingen altijd contact opnemen met één van onze specialisten!

Al geruime tijd ontvangt u onze nieuwsbrief, vol met informatie over de pioenenteelt. Omdat wij altijd op zoek zijn naar manieren om te blijven ontwikkelen, willen wij graag van u weten hoe relevant u deze informatie vindt? Wat zijn punten die anders kunnen en wenst u bijvoorbeeld meer informatie over andere onderwerpen? Wij stellen alle feedback enorm op prijs. Laat het ons weten!

Onkruid

Bij Pioenen is het gebruikelijk om de gewassen ten minste tot september te sparen. Het sparen van de groene delen betekent het sparen van de groei. Zelfs een afstervend gewas zorgt voor groei van de knol. Het is zelfs zo dat de sterkste groei van ondergrondse delen van een Pioen plaatsvindt tijdens het afsterven.

In verband met de wisselvallige Hollandse zomer, met zeer regelmatig een bui, valt het niet mee om het perceel onkruidvrij te houden. En in dat geval is het verstandig om het gewas te maaien. Zeker als het al voor een groot deel is afgestorven. Het heeft tenslotte geen zin om een gewas te laten staan als het al overwoekerd is door onkruid.

Bladaaltjes kunnen het perceel besmetten door mee te liften op onkruid(zaden).

Het is dus zaak om het onkruid voor de winter volledig dood te hebben. De pioen is alleen wel extreem gevoelig voor RoundUp. Dit middel mag vooral met straatgras nooit in de pioen worden gebruikt. Het middel wordt namelijk via de wortels opgenomen door de plant.

Bladaaltjes en platknopen

Om in het komende oogstseizoen bladaaltjes en platknopen in pioenen te beperken, kunt u overwegen om het gewas begin september af te maaien. Bladaaltjes overwinteren onder andere in dood blad op de grond en in de jonge groeipunten van de pioen. Maai het gewas in het najaar daarom relatief vroeg af en verwijder de gewasresten. Doe dit alleen bij droog weer.

Botrytisbestrijding

Het groeiseizoen is nog maar net voorbij, toch zijn er al voorbereidingen nodig om in het voorjaar weer een goed gewas te krijgen. Daarvan is de Botrytisbestrijding een belangrijk onderdeel. Die start al in de nazomer.

Het is belangrijk om na het klepelen/maaien een Botrytisbestrijding uit te voeren. Om de wondjes op de plant en de op de grond aanwezige sporen te doden. Deze sporen worden uiteindelijk wintersporen en die veroorzaken omvallers in het voorjaar. Deze najaarsbespuiting is daarom net zo essentieel als de voorjaarsbespuiting. Verwijder tevens de gewasresten in verband met een eventuele Botrytis- en aaltjesaantasting.

Maaihoogte: uit onderzoek is naar voren gekomen dat er een Botrytis-remmend effect ontstaat indien het gewas in het najaar niet te kort wordt afgemaaid. Daarmee wordt de kans op omvallers in het volgende voorjaar verminderd. Een afmaaihoogte van 7 tot 10 cm boven de grond beter is voor het gewas dan een afmaaihoogte direct boven de grond.

Watergift in de kas of tunnel

Belangrijk: in deze periode voldoende water geven in kassen en tunnels zodat meststoffen goed kunnen worden opgenomen. Droogte in deze periode schaadt namelijk de bloemproductie voor het volgende jaar. Daarom is een actief bodemleven belangrijk; vochtige grond en een juist organische stofgehalte zijn essentieel om de opname van deze meststoffen te bevorderen.

Gele Vruchtboom Cicade

In steeds meer pioengewassen in de kas komt de Gele Vruchtboom Cicade voor. Omdat deze Cicaden pas na de bloei tevoorschijn komen, zijn ze niet schadelijk in kleine aantallen. De meeste Cicaden zijn te zien in augustus. In september legt de Cicade eitjes. Normaal gesproken wordt er in augustus al een bestrijding uitgevoerd, let er alleen wel op dat u waarschijnlijk nooit in één keer van de plaag af bent.

Emelten

Volwassen langpootmuggen zuigen slechts een beetje nectar. Maar de larven van de langpootmug, ook wel emelten genoemd, zijn veel vraatzuchtiger. Ze zijn relatief groot, zacht, dik en ze eten van verschillende planten. Waaronder de stelen van de pioen net onder de grond.

Levenswijze:

Bij de langpootmug zijn zes ontwikkelingsstadia te onderscheiden:

 • Eén eistadium
 • Vier larvenstadia
 • Eén adultstadium

Volwassen langpootmuggen leven slechts enkele dagen. Er zitten soorten tussen die één generatie per jaar hebben, maar er zijn ook soorten bij die meer generaties per jaar bevatten. Dit houdt in dat er het hele jaar door larven zijn die dus het hele jaar door schade kunnen aanrichten.

Schadebeelden:

Overdag houden de emelten zich op in de bodem. ’s Nachts komen ze omhoog en vreten dan aan de stengelbasis en onderste groene delen van de plant. Ze trekken het gewas daarnaast een stukje de grond in. Stelen met een aangevreten stengelbasis verwelken.

Maatregelen:

Biologische bestrijding kan met behulp van de parasitaire aaltjes Nemasys H, C of F.

Aaltjesbemonstering

Het najaar vormt de meest optimale periode om vast te stellen of er een besmetting met schadelijke aaltjes voorkomt. Want in die periode zijn de aantallen het hoogst en geeft een monster de meeste informatie. Kies voor een bemonstering inclusief incubatie, want in dat geval worden ook de aaltjes in wortelrestjes meegenomen. Bespreek de uitslag met jouw adviseur en houd er vervolgens rekening mee in het bouwplan; ook bij de keuze van de groenbemester in het volgende teeltjaar.

Green Works Care™

Green Works heeft een effectieve en milieuvriendelijke methode ontwikkeld voor de bestrijding van aaltjes in pioenen. In samenwerking met instituten in binnen- en buitenland. Wij noemen deze methode ‘Green Works Care™ for peonies’. Deze revolutionaire behandeling is alleen bij ons beschikbaar. Het onderzoek heeft meerdere jaren geduurd en er is in die periode uitgebreid getest. Het resultaat is een aantrekkelijk alternatief voor de standaard warmwaterbehandeling. Sterker nog, ‘Green Works Care™ for peonies’ heeft zelfs grote voordelen ten opzichte van de traditionele warmwaterbehandeling.

De voordelen van Green Works Care™ zijn:

 • Planten drogen niet uit bij een Green Works Care™-behandeling
 • De Green Works Care™-behandeling is milieuvriendelijk en duurzaam
 • Een speciale preventieve behandeling tegen wortelknobbel en bladaaltjes
 • De plant heeft veel meer groeikracht in het eerste jaar
 • In het tweede jaar een meeropbrengst aan bloemstelen per plant
 • Geen chemische middelen gedurende het gehele proces
 • Daardoor geen kans op resistentie voor chemische middelen
 • De behandeling is veilig en vormt geen risico voor mens, dier en milieu

Pioenen na ontvangst bewaren/opslaan door kweker

Planten van pioenen kan het beste in het najaar worden gedaan. In koele perioden (najaar) wortelt de plant beter en daardoor geeft de plant in het voorjaar meer gewas. Probeer de pioenen daarom voor de eerste vorst geplant te hebben. De pioenen die u in het najaar plant, kunnen het beste niet worden gekoeld tijdens de bewaring.

Is de koelperiode te lang, dan loopt de plant voor de winter alsnog uit. Met het gevolg dat het gewas in de winter of in het vroege voorjaar uitloopt en daardoor alsnog vorstschade oploopt.

 • In de periode september-november geen koeling geven
 • Het uitdrogen van de wortel is funest voor de pioenroos
 • De pioenen na ontvangst in de schuur of koelcel opslaan (niet in de tocht)
 • De pallet met pioenen voldoende afdekken (met vochtige jute zakken) of inwikkelen
 • Geen ventilator of ventilator van een koelunit op de plant richten in verband met uitdroging
 • De pioenen vóór het planten een kwartier in het water dompelen
 • In vochtige grond planten
 • Ongeveer 5 tot 8 cm plantdiepte met grond bovenop de wortels
 • De pioenen na het planten inregenen, zodat de grond om de wortels sluit
 • Als de structuur van de grond niet goed is, dan is het beter om pas te planten zodra de structuur is verbeterd
 • Indien de pioenplanten door omstandigheden in het najaar niet geplant kunnen worden, dan moeten ze na 1 januari bij een temperatuur van -2 graden C bewaard worden. Ingepakt met droge turf en in een plastic zak met kleine ventilatiegaatjes om uitdroging te voorkomen
 • Indien de pioenplanten in het najaar getransporteerd moeten worden, dan kan dit het beste bij een temperatuur van 2 tot 5 graden C worden gedaan. Om een mogelijke hoge temperatuur en schimmelvorming te voorkomen

Nieuwe aanplant

Voorbereiding:

 • Grondmonster: hoofd-, spoorelementen en organische stofgehalte bepalen. Neem ook een aaltjesmonster
 • Eventueel compost toevoegen
 • Zeer goede afwatering
 • Vrij van wortelonkruiden
 • Goede grondstructuur
 • Voorvrucht in verband met aaltjesaantasting
 • Tijdig doodspuiten
 • Ga voor oriëntatie naar de veiling en bezoek de percelen waar de pioenen voor de knol geteeld worden (aankoop voor langere tijd)

Tijdstip van het planten:

 • Maak een plantschema
 • Buiten: september – maart (het beste in het najaar)
 • Kop/ogen rechtop zetten
 • In verband met structuur/waterhuishouding is grondbewerking zeer belangrijk
 • Land draineren
 • In vochtige grond planten
 • Rekening houden met spuitbedden/bloemen uitlopen
 • Eventueel rekening houden met plaatsen van tunnels in de toekomst (oogstspreiding/meer opbrengst)

Plantdiepte:

Voor wat betreft de plantdiepte: +/- 5 cm grond bovenop de wortels. Te diep planten betekent dat er minder bloemen op komen.

Bij aanplant pioenen in najaar 2023; de voordelen van de extra investering in 3-5 ogen ten opzichte van 2-3 ogen:

Aantal stelen / bloemen bij planten 2-3 of 3-5 ogen:

Soort Jaar Aantal stelen Aantal stelen
2-3 ogen 3-5 ogen
Sarah Bernhardt Najaar planten:             2023
Voorjaar                         2024 0 0
Voorjaar                         2025 0 3
Voorjaar                         2026 4 7
Voorjaar                         2027 6 8
Voorjaar                         2028 7 9
Voorjaar                         2029 7 9
Voorjaar                         2030 8 9
32 45

In onderstaande link treft u ons uitgebreide en vernieuwde assortiment van 2023 – 2024:

Pioenencatalogus 2023 – 2024

Green Works is tevens leverancier van ander zomerbloemenuitgangsmateriaal, zoals: Ranunculus Butterfly™, Ranunculus Romance™, Scilla peruviana en Asclepias Beatrix®.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of contact opnemen met:

Volg Green Works nu ook via Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn voor nog meer relevante informatie over onder andere de pioenen.

Green Works is de kweker gespecialiseerd in jonge planten van Pioenroos, Ranunculus, speciale potplanten en snijbloemen. Green Works levert ook leverbare planten voor de plantenhandel en –export. Met ondersteuning bij teelt, promotie, marketing en afzet biedt Green Works een totaalpakket om een uniek en gezond product op de markt te zetten. Kijk voor meer informatie op: www.green-works.nl.

Green Works International BV kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor enig teeltadvies. De kweker is te allen tijde verantwoordelijk voor het raadplegen van het label en toepassing van bemesting en bestrijdingsmiddelen.